تصاویر عاشقی

lovely photos

دفتر عشقت باز کردم که خوانم

بجز دردی ندیدم از هر ورقش

محتویات او همه درد و غم بود

آشیه های اوهمه توده پرسوز

ندیدم چونین عشق در مجنون

که از او نه داستان و نه نام بود

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 1387ساعت 12:43  توسط ویس الرحمن ( فرهمند) Wais Rahman  | 

درد عشق را هر که دید درمان نیست

در وصالش هر چه رفت پایان نیست

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 1387ساعت 12:32  توسط ویس الرحمن ( فرهمند) Wais Rahman  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 1387ساعت 12:22  توسط ویس الرحمن ( فرهمند) Wais Rahman  | 

مرا چون قطرهٌ اشک زچشم انداختی رفتی

تو هم ای نازنین قدر مرا نشناختی رفتی

تو سنگین دل

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام اردیبهشت 1387ساعت 18:58  توسط ویس الرحمن ( فرهمند) Wais Rahman  | 

آسمان عشق من بي رنگ گشته بي تو

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام اردیبهشت 1387ساعت 11:43  توسط ویس الرحمن ( فرهمند) Wais Rahman  | 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1387ساعت 17:12  توسط ویس الرحمن ( فرهمند) Wais Rahman  | 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1387ساعت 16:29  توسط ویس الرحمن ( فرهمند) Wais Rahman  | 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1387ساعت 13:52  توسط ویس الرحمن ( فرهمند) Wais Rahman  | 

زهر مرغ شنیدم  پیام عشق را

که گفتند ازتو چون یار زیباست

همه مرغان ز عشق تو بنالند

ولی من آی سرد سکوت بنالم

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1387ساعت 9:46  توسط ویس الرحمن ( فرهمند) Wais Rahman  | 

چو گشت عشقم بدست بازی طفلان

بکن بازی یارا که  هستم من یار شیدا

به کش خنجر وباکن با خون من بازی

که از هرقطره خون بینی سوز هجران

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1387ساعت 9:37  توسط ویس الرحمن ( فرهمند) Wais Rahman  | 

مطالب قدیمی‌تر